Cada producte té un IVA diferent segons estipula el Ministeri d’Hisenda. Per exemple: la flor tallada tributa amb IVA reduït (10%) i els complements tributen al IVA general (21%).