Les comandes es poden pagar mitjançant targeta a la web o gestionant un gir bancari mensual.